కరీంనగర్‏లోని ఎలగందుల కోట గురించి తెలుసా

కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎలగందుల గ్రామం. 

కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించారు. 

సింహద్వారం.. కచీరు.. 

బందిఖాన, అశ్వశాల, ఫిరంగిశాల

కరీంనగర్ నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరం.