కివీ తీసుకుంటే ప్లేట్‌లెట్స్‌ సులభంగా పెరుగుతాయి

పొడి చర్మం ఉన్నవారు కివీ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి

కివీ శారీరక బలహీనతను తొలగిస్తుంది

కివీని రసం, సలాడ్‌లలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు

కివీతో ఎనర్జీ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవచ్చు