కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వీటిని తినండి

క్యాలిఫ్లవర్

 బ్లూబెర్రీస్

అరుగుల(రాకెల్ లీవ్స్)

మకాడమియా నట్స్

పైనాపిల్

ముల్లంగి

ఎర్ర ముల్లంగి దుంపలు