బాలీవుడ్ బ్యూటీ కత్రినా కైఫ్‌ డైట్‌లో ఏం తీసుకుంటుందంటే..

ఎక్కువగా హోమ్లీ ఫుడ్‌నే ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది

 వీలైనంత వరకు బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉంటుంది

తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటుంది

నూనె పదార్థాలు కూడా తక్కువగా తీసుకుంటుంది