గోళ్లు పసుపు రంగులోకి మారితే కొలెస్ట్రాల్ సమస్య

గోళ్ళపై తెల్లటి మచ్చలుంటే  కాలేయ సమస్య

గోళ్లు నీలి రంగులోకి మారితే ఆక్సిజన్‌ కొరత

గోళ్లు నల్లగా మారితే చర్మ క్యాన్సర్

 గోళ్లు తెల్లగా మారితే  రక్తహీనత