2016 అక్టోబర్ 11న  ఆలయం పునఃనిర్మాణ  పనులు ప్రారంభమయ్యాయి

 ఆలయానికి రెండున్నర  లక్షల టన్నుల రాయిని ఉపయోగించారు

ఆల‌య పున‌ర్నిర్మాణంలో 800 మంది శిల్పులు, 8 మంది గుత్తేదారులతో పాటు 1500 మంది కార్మికులు పనిచేశారు

ఆల‌య పున‌ర్నిర్మాణ  ప‌నులు 66 నెల‌ల పాటు కొన‌సాగాయి

శిల్పకారులు ప్రధానాల‌యంలో 6 వేల‌కు పైగా శిల్పాల‌ను రూపొందించారు