జూలై 1 నుండి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌  నిషేధం

పర్యావరణానికి పటిష్టమైన రక్షణ

సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌ను వినియోగిస్తున్న కంపెనీలకు టెన్షన్

అమూల్, మదర్ డెయిరీతో సహా అనేక కంపెనీలకు పెద్ద దెబ్బ

అమూల్, మదర్ డెయిరీతో సహా అనేక కంపెనీలకు పెద్ద దెబ్బ

ప్లాస్టిక్ స్ట్రాస్ కంటే పేపర్ స్ట్రాల ధర నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ