ఛార్జింగ్‌ పెట్టిన ప్రతిసారి  80 శాతం వరకు ఛార్జ్‌ చేస్తే సరిపోతుంది

30శాతం ఉండగానే ఛార్జింగ్‌ చేసుకోవాలి

ఛార్జింగ్‌ చేసేటప్పుడు 45డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్‌ దాటి హ్యాండ్‌సెట్‌ వేడెక్కకుండా చూడాలి

ఛార్జింగ్‌ అవుతున్న సమయంలో ఫోన్‌కు  ఎండ వేడి తగలకూడదు

5% తక్కువ ఎప్పుడూ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్‌ పడిపోకుండా చూసుకోవాలి.

రాత్రంతా ఛార్జింగ్‌ పెట్టి అలానే ఉంచితే  బ్యాటరీ లైఫ్‌  దెబ్బతింటుంది