జీవితంలో మనమందరం ఏటీఎం కార్డులను ఉపయోగిస్తాం. ఇది డబ్బును విత్ డ్రా చేయడం సులభతరం చేసింది

కానీ ఏటీఎం కార్డు పోతే మాత్రం అంతే సంగతులు.. ఎందుకంటే ఏటీఎం నుంచి డబ్బు బయటకు వెళ్తుందనే భయం ఉంటుంది

మీ ఏటీఎం తప్పుడు చేతుల్లోకి వెళితే వారు దానిని దుర్వినియోగం చేస్తారు కనుక ATM కార్డు దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి తక్షణ చర్య తీసుకోవాలి

అది ఏ విధంగా అనేది ఇప్పడు తెలుసుకుందాం

మీరు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ప్రయోజనాన్ని పొందినట్లయితే ఈ సహాయంతో మీ కార్డును త్వరగా బ్లాక్ చేయవచ్చు

మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అనువర్తనంతో ATM ని బ్లాక్ చేయండి మీరు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అనువర్తనం సహాయంతో మీ కార్డును బ్లాక్ చేయవచ్చు

హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌కు కాల్ చేయండి.. మీరు బ్యాంక్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌కు కాల్ చేయడం ద్వారా మీ ఏటీఎం కార్డును బ్లాక్ చేయవచ్చు

ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.. మీ ఏటీఎం కార్డు దొంగిలించబడిందని మీకు అనిపిస్తే మీరు వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేయాలి