కళ్ళు పసుపు రంగులోకి  మారితే జాగ్రత్త

రక్తంతో కూడిన వాంతులు లివర్ ఫెయిల్‌ లక్షణాలలో ఒకటి

శ్వాస ఆడకపోవడం లివర్ ఫెయిల్‌ లక్షణాలలో ఒకటి

హెపటైటిస్ ఉన్నవారికి లివర్‌ ఫెయల్యూర్‌ అవకాశాలు ఎక్కువ

18 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు