టీ బ్యాగ్‌లను ఫేస్ స్క్రబ్‌గా ఉపయోగించవచ్చు.

టీ పొడిలో ఒక టీస్పూన్ తేనె కలపాలి

వృత్తాకారంలో మసాజ్ చేయాలి

ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి నీళ్లతో ముఖం కడుక్కోవాలి

చర్మాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది