ముందుగా ఆమ్లా రసాన్ని తీసుకోవాలి.

ఇప్పుడు ఒక గ్లాసులో అరకప్పు ఆమ్లా రసం పోయాలి

ఇప్పుడు మిగిలిన గ్లాసులో అదే మొత్తంలో నీరు కలపండి.

రుచికి నల్ల మిరియాల పొడి జోడించండి.

ఆమ్లా వగరును పోగొట్టడానికి కొద్దిగా తేనె కలపండి.