పీరియడ్స్ నొప్పి తగ్గించుకోవడానికి హోం రెమిడీస్.

పీరియడ్స్ సమయంలో అమ్మాయిలు కడుపుతో సహా వివిధ నొప్పుల గురించి ఫిర్యాదు చేస్తారు.

 ఇందులో మొదటి, రెండవ లేదా మూడవ రోజున కడుపులో నొప్పి క్రాంపింగ్ అని పిలుస్తారు.

పీరియడ్స్ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మీరు వాము నీటిని కషాయాలను తాగవచ్చు.

పచ్చి పసుపును పాలలో కలిపి తాగడం వల్ల ఈ నొప్పి నుండి చాలా ఉపశమనం లభిస్తుంది.

జీలకర్ర, కొంచెం పంచదార, నీళ్లు కలిపి మరిగించాలి. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

వేడి నీళ్ల బాటిల్ తీసుకుని పొత్తికడుపు, వీపు భాగాల్లో మసాజ్ చేయాలి. ఇది చాలా ఉపశమనాన్ని కూడా అందిస్తుంది.

చిరోంజీని నెయ్యిలో వేయించాలి. . పీరియడ్స్ నొప్పి సమయంలో ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుంటే నొప్పి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.