క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించిన హీరో సుమంత్..

హైటెక్ సిటీలో బైక్ ర్యాలీ ప్రారంభించిన హీరో సుమంత్

వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించిన  హీరో సుమంత్

యువత చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి:  హీరో సుమంత్

యువత చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి:  హీరో సుమంత్