జెర్సీ (2019) : 8.5

దసరా (2023) : 8.0

అలా మొదలైంది (2011) : 7.7

పిల్ల జమీందార్ (2011) : 7.7

ఈగ (2012) : 7.7

భలే భలే మగాడివోయ్ (2015) : 7.7

శ్యామ్ సింగరాయ్ (2021) : 7.7

గ్యాంగ్ లీడర్ (2019) : 7.6

అంటే సుందరానికి (2022) : 7.6

ఎవడే సుబ్రమణ్యం (2015) : 7.5