దంతాలు, చిగుళ్ల ఆరోగ్యాన్ని జాస్మిన్ ఫ్లవర్ మెరుగుపరుస్తుంది

టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని ఈ టీ తగ్గిస్తుంది

గుండె జబ్బులకు దూరంగా ఉండాలంటే జాస్మిన్ టీ తాగండి

జాస్మిన్ ఫ్లవర్ టీ అల్జీమర్స్ వ్యాధి ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది

ఈ టీ బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది