గుండె ఆరోగ్యంమెరుగుపడుతుంది

సులభంగా బరువుతగ్గొచ్చు

కండరాలు ధృడంగా మారుతాయి

ఒత్తిడి దూరమవుతుంది