జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలకు చెక్..

బాడీనీ డిటాక్సీఫై చేస్తుంది.

 బరువు తగ్గడం అద్భుతంగా పని చేస్తుంది.

 కడుపులో మంటను తగ్గిస్తుంది.

రోగ నిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది.