పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి

మెదడు పనితీరును వేగవంతం చేస్తుంది

కంటిచూపును పరిరక్షిస్తుంది

బోలు ఎముకల వ్యాధి నుండి ఉపశమనమును కలిగిస్తుంది

కండరాలకు తగిన శక్తినిస్తుంది

జీవప్రక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది