గుండెజబ్బులు రాకుండా రక్షిస్తాయి

అల్జీమర్స్ రాకుండా కాపాడుతాయి

డిప్రెషన్ను తగ్గిస్తుంది

విటమిన్-డి సమృద్ధిగా దొరుకుతుంది