ఢిల్లీ: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.47,450, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.51,760

ముంబై: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.47,300, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.51,600

హైదరాబాద్‌: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.47,300, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.51,600

బెంగళూరు: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.47,350, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.51,650

చెన్నై: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.48,050, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.52,420

విజయవాడ: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.47,300, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.51,600

దేశీయంగా వెండి ధర కిలోకు రూ.54,800