టాలీవుడ్ తెరపై కొత్త కథానాయికల జోరు

 'చోర్ బజార్'తో పరిచయమవుతున్న 'గెహనా సిప్పీ'

ఆకాశ్ పూరి జోడీగా సందడి

ఈ సినిమాతో గెహనా సిప్పీ ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకుంటుందో

ఇంకెన్ని అవకాశాలను అందుకుంటుందో చూడాలి.