ధూమపానం, మద్యపానం వల్ల అకస్మాత్తుగా ఎక్కిళ్ళు

ఎక్కిళ్ళ సమస్యకి ఒక చెంచా తేనెతో చెక్

నిమ్మకాయ రసం ఎక్కిళ్లని తగ్గిస్తుంది

ఎక్కిళ్లు వస్తున్నప్పుడు మెడపై ఐస్‌ బ్యాగ్‌ పెట్టాలి

ఎక్కిళ్ళు ఆపడానికి వెనిగర్ ఉపయోగించవచ్చు