బెల్లీ ఫ్యాట్‌ కరగాలంటే ఇలా చేయండి

వెచ్చని నీరు జీవక్రియ  సరిగ్గా జరిగేలా చేస్తుంది

రాత్రి 7 గంటలలోపు భోజనం చేయాలి

ఎండిన అల్లం కొవ్వుని కరిగిస్తుంది

త్రిఫల చూర్ణం బెల్లీ ఫ్యాట్‌ని తగ్గిస్తుంది