జుట్టు సాంద్రతను పెంచే షాంపూను ఉపయోగించండి. 

పొడి షాంపూను ఉపయోగించాలి.

వేడి నీటికి బదులుగా చల్లని నీటిని వాడాలి.

కొబ్బరి నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయాలి.

 హీట్ డ్రైయింగ్ చేయవద్దు.