చిన్నారులను దగ్గర్లోని పార్క్‌కు తీసుకెళ్లి ఆడిపించండి

పజిల్‌ గేమ్స్‌  నేర్పించండి

మ్యూజిక్‌, చెస్‌, స్విమ్మింగ్‌ వంటి శిక్షణలు ఇవ్వండి

 పిల్లల ముందు  ఫోన్‌లు వాడకండి

పిల్లలతో ఎక్కువ  సమయం గడపండి