ఎర్రకోటపై  దండయాత్ర

ప్రభుత్వ వాహనాలు  ధ్వంసం 

ఢిల్లీలో  రణరంగం

టియర్ గ్యాస్  ప్రయోగం 

పోలీసులపై  రాళ్ల దాడి