కాక్‌టెయిల్ అంటే మనసును ముంచెత్తే మత్తు.. ఎంతో ఇష్టమైన రిఫ్రెష్..

జీన్ బాసిల్ కాక్‌టెయిల్‌..

బీర్ ట్యాంకర్‌కు ఉప్పు, పింక్ పెప్పర్‌కార్న్ జోడించండి. అందులో ఐస్‌తో కలిపి కాక్టెయిల్ తయారు చేయండి.

లా గువారిటా కాక్‌టెయిల్‌

గ్రీన్ బీస్ట్ - 30ml ఆబ్సెంట్, 60ml కోల్డ్ వాటర్, 30ml సింపుల్ సిరప్, 3-4 స్లైస్ దోసకాయ.