చిరిగిన కరెన్సీనోట్ల మార్పిడి బహు సులభం

చిరిగిన, పాడైన నోట్లు మార్చుకోవడం  ఇప్పుడు ఈజీ

చెల్లని కాగితపు నోట్లను అన్ని బ్యాంకుల్లోనూ మార్చుకోవచ్చు

ఈ సేవలకు ఎలాంటి అదనపు రుసుము లేదు

ఆర్బీఐ  మార్గదర్శకాలు