మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని చెరవులో దెయ్యం చేప

జాలరుల వలకు చిక్కిన ప్రమాదకరమైన చేప

నీరు లేకున్నా  15 రోజులు బతకగలదు

ఇతర చేపలను తిని బతుకుతుంది

అమెజాన్ నదిలో మాత్రమే ఉంటుంది.

దీని పేరు మెజాన్ సైల్ఫీన్ క్యాట్ ఫిష్