ఇండియాలో టాప్ రిచెస్ట్ హీరోలు వీరే

Phani.ch

13 May 2024

హీరో పేరు: షారుఖ్ ఖాన్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 6300 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 40 to 100 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 4 to 10 కోట్లు

హీరో పేరు: హృతిక్ రోషన్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 3101 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 40 to 65 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 10 to 12 కోట్లు

హీరో పేరు: అమితాబ్ బచ్చన్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 3000 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 10 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 5 కోట్లు

హీరో పేరు: సల్మాన్ ఖాన్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 2850 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 100 to 150 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 7.5 కోట్లు

హీరో పేరు: అక్షయ్ కుమార్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 2660 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 50 to 100 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 2 to 3 కోట్లు

హీరో పేరు: ఆమిర్ ఖాన్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 1862 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 100 to 150 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 5 to 7 కోట్లు

హీరో పేరు: రామ్ చరణ్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 1370 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 90 to 100 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 1.8 కోట్లు

హీరో పేరు: అక్కినేని నాగార్జున మొత్తం ఆస్తుల: Rs 950 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 9 to 11 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 2 కోట్లు

హీరో పేరు: రజినీకాంత్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 450 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 70 to 150 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: 00

హీరో పేరు: అల్లు అర్జున్ మొత్తం ఆస్తుల: Rs 380 కోట్లు సినిమా రెమ్యూనరేషన్: Rs 60 to 125 కోట్లు యాడ్ రెమ్యూనరేషన్: Rs 7.5 కోట్లు