తిన్న వెంటనే  పడుకోకూడదు

అసలు స్మోకింగ్ అంటేనే డేంజర్‌,  తిన్న తర్వాత కాల్చితే మరీ డేంజర్‌

తిన్న వెంటనే స్నానం  అస్సలు వద్దు

తినగానే టీ తాగితే ఐరన్‌ లెవల్స్‌ తగ్గుతాయి

తినగానే నీళ్లు తాగితే షుగర్‌ లెవల్స్‌ పెరుగుతాయి