సోషల్ సైట్‌లలో ఓ కుక్క వీడియో వైరల్ 

మనుషులతో సమానంగా బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతోన్న  కుక్క 

 అద్భుతమైన షాట్‌లతో అలరించిన కుక్క

కుక్క ప్రతిభ కోసం హబ్బర్డ్ ప్లాంటర్లు

బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్న కుక్క వీడియో వైరల్