తరచుగా మన చూసే చెట్లలో ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా విడుదల చేసే చెట్ల గురించి తెలుసుకుందాం..

ఫికస్ చెట్టు, బౌద్ధమతంలో దీనిని బోధి చెట్టు అని అంటారు. ఈ చెట్టు చాలా ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది

మర్రి చెట్టు భారతదేశ జాతీయ వృక్షం. ఇది హిందూ మతంలో చాలా పవిత్రంగా పరిగణించబడుతుంది

మర్రి చెట్టు చాలా పొడవుగా ఉంటుంది అలాగే, ఈ చెట్టు ఉత్పత్తి చేసే ఆక్సిజన్ మొత్తం దాని నీడపై ఆధారపడి ఉంటుంది

ఎంత ఎక్కువ నీడ ఆ చెట్టునుంచి వస్తే అంత ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఈ చెట్టు నుంచి దొరుకుతుంది

అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న మరొక చెట్టు వేప చెట్టు. ఈ చెట్టును ఎవర్‌గ్రీన్ చెట్టు అని పిలుస్తారు

పర్యావరణవేత్తల ప్రకారం, ఇది సహజ వాయు శుద్దీకరణ చేస్తుంది

అశోక చెట్టు ఆక్సిజన్‌ను ఉత్పత్తి చేయడమే కాదు, దాని పువ్వులు పర్యావరణాన్ని తీపిగా ఉంచుతాయి

అర్జున చెట్టు కార్బన్ డయాక్సైడ్, కలుషితమైన వాయువులను గాలి నుండి గ్రహించడం ద్వారా, అది వాటిని ఆక్సిజన్‌గా మారుస్తుంది