శ్రీనగర్‌లోని దాల్‌ లేఖ్‌లో ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఫ్లోటింగ్‌ పోస్టాఫీస్‌ ఉంది

ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది శాఖాహారులు ఉంది భారత్‌లోనే

 ప్రపంచంలో పాల ఉత్పత్తి ఎక్కువగా జరిగేది ఇండియాలోనే

 ప్రపంచంలో పాల ఉత్పత్తి ఎక్కువగా జరిగేది ఇండియాలోనే

 రాజస్థాన్‌లో ఎలుకల కోసం ఓ ప్రత్యేక దేవాలయం ఉంది. 

భారత్‌లో మొదటి రాకెట్‌ను సైకిల్‌పై తీసుకెళ్లారు.