ఆసియా కప్పులో ఇప్పటి వరకు 14 మ్యాచ్‌లు జరిగాయి.

భరత్ 7 మ్యాచ్‌లు కైవాసం చేసుకున్నది.

శ్రీలంక 5 మ్యాచ్‌లు గెలిచింది.

పాకిస్తాన్ 2 మ్యాచ్‌లు విజయం సాధించింది.

 10CRIC ఓక ప్రత్యేక ఆఫర్ తీసుకొచ్చింది

ముందుగా మనం 10CRIC ఖాతాను సృష్టించుకోవాలి.

1000 రూపాయలు డిపోజిట్ చెస్తే 30000 మీ సొంతం.