కేంద్రానికి ఆదాయం ఎలా వస్తుందో తెలుసా?

జీఎస్టీ ద్వారా 28.5 శాతం 

కార్పోరేట్ టాక్స్ ద్వారా 28.1%

ప్రైవేట్ ఇన్ కం టాక్స్ ద్వారా 26.3 శాతం 

ఎక్సైజ్ టాక్స్ ద్వారా 11 శాతం 

కస్టమ్స్ సుంకాల ద్వారా 11 శాతం 

ఇతర టాక్స్ ల ద్వారా 11 శాతం