కోరింగ అభయారణ్యం మడ అడవులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాకినాడ నుండి 10 కి.మీ. దూరంలో ఉంది

అటవీశాఖ వారి లెక్కప్రకారం 235 చ. కి. మీ. విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ మడ అడవులు దేశంలోనే రెండవ పెద్ద మడ అడవులు

చిత్తడినేలలో పెరిగే చెట్లయొక్క వేర్ల వ్యవస్థ భిన్నంగా ఉంటుంది

భూమిలోనికి ఉండే వేర్లవల్ల ఈ చెట్లకి కావలసినంత ఆక్సిజన్‌ తీసుకొనే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది

ఎందుకంటే, ఇక్కడి నేలలు నిరంతరం నీటిలో మునిగి ఉంటాయి

వేర్ల ద్వారా గాలిపీల్చుకునే ఈ ' చిత్తడి అడవులు ' కేవలం నదీ సాగరసంగమ ప్రదేశంలో ఏర్పడ్డ చిత్తడి (బురద) నేలల్లోనే పెరుగుతాయి

అన్ని నదీ సాగర సంగమాలు చిత్తడి నేలలని ఏర్పరచవు

గంగాతీర ప్రాంతం పశ్చిమ బెంగాల్లోని " సుందర వనాలు " మడ అడవుల తరువాతి స్థానం కోరింగ అభయారణ్యానిదే

అందంగా, గుబురుగా, దట్టంగా పెరిగే ఈ అడవులు సముద్రపు కోతనుంచి భూమిని రక్షించే కోటలుగా ఉన్నాయి