స్పెయిన్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన దీపికా పదుకొణె విమానాశ్రయంలో కనిపించింది

స్పెయిన్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న దీపిక ముంబైకి వచ్చింది

ముంబై విమానాశ్రయంలో ఇలా మెరిసింది దీపికా 

బ్రౌన్ ఓవర్ కోట్ మరియు బ్లూ బెల్ బాటమ్ జీన్స్ కనిపించింది దీపికా