కరోనా నేపథ్యంలో కేంద్రానికి సవాల్‌గా మారిన బడ్జెట్

Fill in some text

కరోనా నేపథ్యంలో కేంద్రానికి సవాల్‌గా మారిన బడ్జెట్

కరోనా అనంతరం ఉత్పత్తికి దాదాపు సమానంగా సప్లయ్ కూడా పెరిగిందని చెబుతోన్న ఇండియా రేటింగ్స్ నివేదికl

Fill in some text

కరోనా నేపథ్యంలో కేంద్రానికి సవాల్‌గా మారిన బడ్జెట్

కరోనా అనంతరం ఉత్పత్తికి దాదాపు సమానంగా సప్లయ్ కూడా పెరిగిందని చెబుతోన్న ఇండియా రేటింగ్స్ నివేదికl

వాస్తవంగా రియల్ జీడీపీ 9.5-10 శాతం, ఆర్ధిక లోటు 6.2 శాతం జీడీపీలో దీనికి సమానంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది

Fill in some text

కరోనా నేపథ్యంలో కేంద్రానికి సవాల్‌గా మారిన బడ్జెట్

కరోనా అనంతరం ఉత్పత్తికి దాదాపు సమానంగా సప్లయ్ కూడా పెరిగిందని చెబుతోన్న ఇండియా రేటింగ్స్ నివేదికl

హయ్యర్ టాక్స్ రెవెన్యూ, మూలధన వ్యయం, రియల్ ఎస్టేట్ కు బాసట,  ఇన్ ఫ్రా పాజెక్టులపై ఈసారి ఫోకస్