అంతర్జాతీయ  విమానాల  రద్దు గడువు పొడిగింపు

నిషేధాన్ని ఫిబ్రవరి 28 వరకు  పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు

కార్గో విమానాలుడీజీసీఏ  ప్రత్యేక అనుమతి ఉన్నవాటికి నిషేధం ఉండదు

కార్గో విమానాలుడీజీసీఏ  ప్రత్యేక అనుమతి ఉన్నవాటికి నిషేధం ఉండదు

అంతర్జాతీయ  విమాన సర్వీసులు మార్చి 23 నుంచి నిలిపివేత