ఆరేంజ్‌ డ్రస్‌లో ఓరేంజ్‌లో శ్రద్ధాదాస్‌

 కొంటె చూపుతో  కట్టేస్తున్న హెబ్బా

చిలకపచ్చ  డ్రస్‌లో  కోయిలమ్మలా  అనన్య

ఉపాసనకు తిలకం  దిద్దిన చెర్రీ

 కొడుకును ముద్దు  చేస్తున్న కాజల్‌

కుమారుడికి కృష్ణుడి  గెటప్‌ వేసిన ప్రణీత