బాదం నూనెతో చర్మ రంధ్రాలు ఓపెన్ అవుతాయి

బాదం నూనెలో పోషకాలు పుష్కలం

బాదం నూనెతో నల్లటి వలయాలు తొలగించుకోవచ్చు

బాదం నూనె చర్మాన్ని మృదువుగా చేస్తుంది

మొటిమలని తొలగించడానికి బాదం నూనె సూపర్