ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి

స్మోకింగ్‌ వెంటనే వదిలేయాలి

ఉప్పును తగ్గించండి

 రోజులో అరగంట కచ్చితంగా వ్యాయామం

కెఫీన్‌ను తక్కువగా  తీసుకోవాలి

 ఆల్కహాల్‌కు దూరంగా ఉండాలి