గుండె వ్యాధులను నివారిస్తుంది

కాలేయంలో కొవ్వులు పేరుకుపోకుండా చేస్తుంది

క్యాన్సర్ ముప్పు ఉండదు

దంతాలు, చిగుళ్లకు క్యారెట్ మేలు చేస్తుంది

చర్మాన్ని ప్రకాశవంతంగా మెరిసేలా చేస్తుంది