విరాట్‌ కోహ్లీ - 20

గ్రేమ్‌ స్మిత్‌ (దక్షిణాఫ్రికా) - 25

రికీ పాంటింగ్‌ (ఆస్ట్రేలియా) - 19

అలన్‌ బోర్డర్‌ (ఆస్ట్రేలియా)-  15

విరాట్‌ కోహ్లీ - 20