కంప్యూటర్‌ మౌస్‌ ఒక్క క్లిక్‌తో 1.42 కేలరీలు

చూయింగమ్‌ నమిలితే  గంటకు 11 కేలరీలు

 నిద్రలో సగటున  గంటకు 46 కేలరీలు

టీవీ చూస్తూ  గంటలో 56 కేలరీలు

స్టోర్‌లలో గంట సేపు  షాపింగ్ చేస్తే 260 కేలరీలు