ఇలా చేస్తే.. అదాయపన్నులో రూ. 1.50 లక్షల రాయితీ!

TV9 Telugu

28 January 2024

మీరు ఆదాయపు పన్నులో సెక్షన్ 80C కింద రూ. 1.50 లక్షల రాయితీని పొందడానికి ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టండి.

ఈ పథకం ద్వారా మీరు చేస్తున్న PPFలో పెట్టుబడిపై సంవత్సరానికి రూ. 1.50 లక్షల రాయితీ ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు.

మీరు ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (ELSS)లో మూడేళ్ల పెట్టుబడిపై రూ. 1.50 లక్షల రాయితీని పొందుతారు.

ఐదేళ్లపాటు తీసుకున్న (ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్) FD పథకంలో పెట్టుబడిపై కూడా మీకు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.

సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY) కింద పెట్టుబడిపై ఆదాయపు పన్ను సెక్షన్ 80C కింద రూ. 1.50 లక్షల రాయితీ లభిస్తుంది.

నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టిన కూడా ఆదాయపు పన్నుపై రూ. 1.50 లక్షల రాయితీ లభిస్తుంది.

సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS) కింద పెట్టుబడి పెడితే రూ. 1.50 లక్షల రాయితీ ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.

యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ (ULIP) కింద పెట్టుబడులు కూడా రూ. 1.50 లక్షల వరకు వార్షిక రాయితీ ప్రయోజనాన్ని పొందుతాయి.