కార్మిక సంస్కరణల చరిత్రలో మైలురాళ్లు 2019&2020 సంవత్సరాలు

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు రోడ్‌మ్యాప్, 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ

పెట్టుబడులు పెంచే చర్యలకు పెద్దపీట, కరోనా తర్వాత దేశంలో వి షేప్డ్ రికవరీ

కార్మిక సంస్కరణల చరిత్రలో మైలురాళ్లు 2019&2020 సంవత్సరాలు