బీపీఎన్‌ఎల్‌లో   3216 ఉగ్యోగాలకు నోటిఫికేషన్

సేల్స్ మేనేజర్  (డిగ్రీ) -64

సేల్స్ డెవెలప్‌మెంట్ ఆఫీసర్ (ఇంటర్) - 485

సేల్స్ హెల్పర్ (పదో తరగతి) - 2,667